Handvest en Oprichting

Onze Structuren

De structuren van Geloof en Licht zijn zoals de levenskracht die een grote boom doet ccleven, groeien, bloeien en fruit draagt. Het Handvest is er het hart van. De Oprichting is de stam die de kracht verspreidt en leven geeft. Ze legt de organisatie van de beweging uit.

De structuren worden uitgewerkt in de loop der jaren om de verscheidene behoeften te beantwoorden. Het handvest is er de bron van.  Hier handvest en oprichting downloaden : in het Frans  /  in het Engels.De gemeenschap, gericht op de groei van zijn leden en hun plaats in de maatschappij en de Kerk, is de basis van elk structuur van Geloof en Licht.

De manier waarop een nieuwe gemeenschap erkend word als officieel lid van de grote internationale familie van Geloof en Licht is vastgesteld in de “Oprichting” die meteen de samenstelling in functionering beschrijft van elke afdeling van de vennootschap. Eenieder staat ten dienste van de gemeenschap. De verantwoordelijken van elke sectie komen samen in een “raad” waar coördinatie, bezinning, opleiding centraal staan en begeleid worden door een aalmoezenier.