1971 :

Publié le 28/07/2020 dans history

Met Pasen komen voor het eerst samen te Lourdes  12 000 bedevaarders uit 15 landen waarvan 4 000 mentaal gehandicapten met hun ouders en vrienden, vooral jongeren. Voor ze naar huis terugkeren verklaart Jean Vanier: « Kom samen in kleine gemeenschappen en doe wat de Heilige Geest u toefluistert ». Zo is Geloof en Licht geboren, op Paasmaandag te Lourdes : internationale ontmoetingen om de vier jaar en internationale bedevaarten om de tien jaar maken deel uit van de geschiedenis .