Getuigenissen

Getuigenis van Anne en Georges

In 2017 hebben we een tweede termijn als regiocoördinator aanvaard, omdat we verliefd zijn op Geloof en Licht. Wij hebben zoveel geleerd en zoveel ontvangen van al deze gemeenschappen dankzij de bezoeken, de contacten die niet alleen met de gemeenschappen in onze regio maar ook van verder weg zijn gelegd. Het bijwonen van een vergadering, het bezoeken van een kamp, een retraite, het organiseren van een regionaal feest, het organiseren van verkiezingen… soms ook het zoeken naar oplossingen om een gemeenschap “beter” te maken en het accepteren van mislukkingen, het meeleven met lijden en het dragen van onze vrienden in gebed, het werken met een team van enthousiaste en toegewijde coördinatoren van de gemeenschap… dat waren allemaal redenen die ons ertoe hebben aangezet deze dienst voort te zetten. Het was niet gemakkelijk, het betekende vele kilometers reizen, maar we gingen waar de Heer ons leidde. Wij zijn vol dankbaarheid voor alles wat wij hebben ontvangen en wij danken ieder van u voor uw glimlach, uw aanmoediging, uw hulp, uw vriendelijkheid en uw toegeeflijkheid.

De leiders van een andere beweging waarvan wij ook lid zijn, hebben ons laten weten hoezeer het feit dat zij een verantwoordelijkheid op zich hebben genomen, hen in staat heeft gesteld vooruitgang te boeken. Wij delen dit gevoel oprecht en moedigen degenen die nog aarzelen om als Gebiedscoördinator te dienen, aan om hun bedenkingen te overwinnen en de stap te durven zetten, zodat Geloof en Licht zullen voortduren. Durven vertrouwen is een sleutelwoord bij Geloof en Licht.
Wij danken Allison Reekie voor het prachtige getuigenis: “De parachute van Geloof en Licht”, gepubliceerd in de Grand Large nr. 24 en wij moedigen u aan het te herlezen, erover te mediteren en de moed te hebben u in te zetten, zodat Geloof en Licht nog lang blijft bestaan.