Zou je graag de beweging ontdekken?

Geloof en Licht , ontmoetingsgemeenschappen rond de mentaal gehandicapte persoon…

Groepen van 15 à 40 personen (kinderen, jongeren of volwassen, mentaal gehandicapt, hun familie en vrienden) komen tenminste één keer per maand samen voor een vriendschapsontmoeting waarin gebed, feest en delen centraal staan.

Tussen elke vergadering weven leden van de gemeenschap meer persoonlijke banden: Waar een vriend is, is een weg.

De gemeenschappen maken gewoonlijk deel uit van een parochie en leven het parochieleven mee. Geloof en Licht verzamelt christenen van verschillende kerken in eenheid met Jezus : «Laat hen allen EEN zijn, Vader » (Jn17,21).

Buiten de maandelijkse ontmoetingen, hebben de gemeenschappen verscheidene activiteiten volgens de wensen van hun leden. Het doel hiervan is de menselijke en geestelijke groei van eenieder te bevorderen. De gemeenschappen gaan op vakantiekamp, op retraite en op bedevaart…


Een opdracht die al meer dan 40 jaar bestaat : hoop geven en ontvangen …

… aan de mentaal gehandicapte persoon

Geloof en Licht ontdekt hun gaven, de liefde van hun harten, een schat om te delen.

… aan hun familie

Geloof en Licht brengt hun steun in hun moeilijkheden, helpt hen de schoonheid van hun kind in te zien als bron van leven en die zo te leren begrijpen.

… aan hun vrienden

Vooral aan de jongeren biedt Geloof en Licht een weg naar vriendschap en engagement, waarin wederzijdse hulp elk een nieuwe levenszin leert ontdekken.