Stichters

Marie-Hélène Mathieu

Gespecialiseerde opvoedster. Ze sticht in 1963 een christelijke dienst voor gehandicapten in Frankrijk : OCH (Office Chrétien des personnes Handicapées).
Ze zet het tijdschrift “Ombres et Lumière” (Schaduw en Licht) op dreef en leidt het tot in 2000. Met Jean Vanier sticht ze de internationale vennootschap “Geloof en Licht” waarvan ze de internationale coördinator wordt in 1979.
Tezelfdertijd wordt ze door paus Johannes-Paulus II lid genoemd van de Pontificale Raad voor de leken (1984) en is één van de twee beroemde Franse vrouwen door paus Benedictus XVI benoemd tot toehoorster op de synode van de bisschoppen over Eucharistie (in 2005).

Ze is de eerste vrouw die een vastenlezing gaf in O.L.V. van Parijs (1988). Marie-Hélène Matthieu kreeg als onderscheiding van de Heilige Zetel het kruis “Pro Ecclesia et Pontifice” (2005). Ze is “Commandeur” in de franse Orde van het Legioen van Eer.

Ze heeft volgende boeken uitgegeven : “Mieux vaut allumer une lampe que maudire l’obscurité” (Beter een lamp aan te steken dan de duisternis te vervloeken), “Dieu m’aime comme je suis”(God bemint me zoals ik ben), “La lumière d’une rencontre” (Het licht van een ontmoeting),”40 ans d’histoire” (40 jaar geschiedenis) en “Plus jamais seuls” (Nooit meer alléén). (Tot nu toe, helaas nog geen vertaling in het Nederlands, sommige bestaan in het Engels, Spaans of Italiaans).


Jean Vanier

Zoon van een Canadese Gouverneur-generaal, Jean Vanier verlaat de Koninklijke Canadese zeemacht in 1950 om wijsbegeerte te studeren. Hij verkrijgt een doctorsgraad en doceert aan de universiteit van Toronto. In 1964 gaat hij met twee volwassen gehandicapten wonen in een klein tehuis te Troly-Breuil tussen Compiègne en Soissons (Oise, Frankrijk). Dit is het begin van “L’Arche” (de Ark).

Vandaag zijn er ongeveer 137 gemeenschappen van de Ark verspreid in meer dan 40 landen over de 5 werelddelen. In 1971 sticht hij met Marie-Hélène Matthieu de internationale vennootschap Geloof en Licht. In 1988 is hij één van de zestig leken door paus Johannes-Paulus II uitgenodigd om deel te nemen aan de synode voor de leken in Rome. In 1997 overhandigt paus Johannes-Paulus II hem de prijs Paulus VI. Op 9 maart 2015 wordt hem de prijs Templeton toegekend. Deze onderscheiding is na de Nobel prijs voor de Vrede de hoogst mogelijke onderscheiding voor een persoon en/of organisatie die een vredevoller samenleven van mensen nastreeft.De Templeton stichting uit Philadelphia overhandigt die prijs aan een persoon steeds in leven die op een bijzonder manier, ideeën, ontdekkingen of praktische werken de geestelijke zin van het leven erkent. En vanaf december 2015 is Jean Vanier door de Eerste minister Valls tot Commandeur van het Legioen van Eer benoemd.


Hij heeft een groot aantal boeken in het Frans en in het Engels geschreven (meer dan dertig). Enkele boeken werden in het Nederlands vertaald : “In broosheid dragen – gemeenschap beleven vanuit de spiritualiteit van de Ark” (Oorspronkelijke Titel: La communauté – Lieu du pardon et de la fête) “In elke mens schrijft God geschiedenis” (o.t.: Toute personne est une histoire sacrée), “De spiritualiteit van de Ark” (o.t.: La spiritualité de l’Arche), “Ons menszijn dankbaar aanvaarden (o.t.: Becoming Human), “Over je depressie heen” (o.t.: Seeing beyond depression).