Actualiteit

Geloof en Licht: 50 jaar wordt gevierd!

Op zaterdag 7 mei 2022 hoorde de stad Aat vreugdevolle “Hip Hip Hurrah!” resoneren in de muren van de Saint-François school. Maar wie of dit gejuich kwam eren? Een sportieve prestatie, de winnaar van een wedstrijd, een leider,… ? Het is iets complexer en vooral groter dan dat!

Om meer te lezen, volg de link (in het Frans)…  

Uittreksel van de website van het bisdom Doornik.


Zingen voor onze 50ste verjaardag in België!

Hallo iedereen!
Hier is de prachtige opname van het lied voor ons 50-jarig bestaan in België!
Dank aan alle gemeenschappen voor de woorden die zij hebben gestuurd.
Dank aan de Bethanië-gemeenschap die het heeft samengesteld, die de rechten van de auteur-componist heeft verkregen, aan Laurent Delacre op de piano, aan Laurent, Laurence en Samuel op de techniek, aan Joëlle en Hervé voor de stemmen!
De uitdaging is nu om onszelf zingend of dansend te filmen, als we de kans krijgen om elkaar te ontmoeten en een mooie video te maken.
Tot ziens,
Caro


50-jarig jubileumlied van Faith and Light International

Om de tekst in het Engels en Frans, de video voor de gebaren, de partituur en de gitaarakkoorden te ontdekken, klik hier.


Ark Nieuwsbrief

Om de International Ark Nieuwsbrief (september 2020) te ontdekken, klik hier.


BOODSCHAP VAN PAUS FRANCIS

TER GELEGENHEID VAN DE INTERNATIONALE DAG VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP


Oekraïne in ons hart

Brief van Raùl Izquierdo Garcià – Internationaal Coördinator van Geloof en Licht.


Brief van de provinciale coördinator van Oekraïne

Om de brief te downloaden, klik hier.


Pasen 2022 : Brief van Don Marco – Internationale Aalmoezenier van Geloof en Licht

Om de brief te downloaden, klik hier.


Pasen 2022

Brief van Raùl Izquierdo Garcià – Internationaal Coördinator van Geloof en Licht.