Jean Vanier

Publié le 31/07/2020 dans builders

Zoon van een Canadese Gouverneur-generaal, Jean Vanier verlaat de Koninklijke Canadese zeemacht in 1950 om wijsbegeerte te studeren. Hij verkrijgt een doctorsgraad en doceert aan de universiteit van Toronto. In 1964 gaat hij met twee volwassen gehandicapten wonen in een klein tehuis te Troly-Breuil tussen Compiègne en Soissons (Oise, Frankrijk). Dit is het begin van “L’Arche” (de Ark).

Vandaag zijn er ongeveer 137 gemeenschappen van de Ark verspreid in meer dan 40 landen over de 5 werelddelen. In 1971 sticht hij met Marie-Hélène Matthieu de internationale vennootschap Geloof en Licht. In 1988 is hij één van de zestig leken door paus Johannes-Paulus II uitgenodigd om deel te nemen aan de synode voor de leken in Rome. In 1997 overhandigt paus Johannes-Paulus II hem de prijs Paulus VI. Op 9 maart 2015 wordt hem de prijs Templeton toegekend. Deze onderscheiding is na de Nobel prijs voor de Vrede de hoogst mogelijke onderscheiding voor een persoon en/of organisatie die een vredevoller samenleven van mensen nastreeft.De Templeton stichting uit Philadelphia overhandigt die prijs aan een persoon steeds in leven die op een bijzonder manier, ideeën, ontdekkingen of praktische werken de geestelijke zin van het leven erkent. En vanaf december 2015 is Jean Vanier door de Eerste minister Valls tot Commandeur van het Legioen van Eer benoemd.


Hij heeft een groot aantal boeken in het Frans en in het Engels geschreven (meer dan dertig). Enkele boeken werden in het Nederlands vertaald : “In broosheid dragen – gemeenschap beleven vanuit de spiritualiteit van de Ark” (Oorspronkelijke Titel: La communauté – Lieu du pardon et de la fête) “In elke mens schrijft God geschiedenis” (o.t.: Toute personne est une histoire sacrée), “De spiritualiteit van de Ark” (o.t.: La spiritualité de l’Arche), “Ons menszijn dankbaar aanvaarden (o.t.: Becoming Human), “Over je depressie heen” (o.t.: Seeing beyond depression).